آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات
1400-01-02
تاریخ اعلام نتیجه داوری چکیده مقالات
1400-01-28
تاریخ شروع ارسال مقالات کامل
1400-01-28
آخرین مهلت ارسال مقالات کامل
1400-02-05
تاریخ اعلام نتیجه داوری مقالات
1400-02-11
تاریخ شروع همایش
1400-02-29 08:00
تاریخ پایان همایش
1400-02-29 19:00

جهت مشاهده جزئیات کنفرانس ششم ای ال تی گروه زبان و ادبیات انگلیسی، که در دانشگاه علامه طباطبائی برگزار می شود لطفا به بخش انگلیسی این تارنما مراجعه فرمائید.


Please Click on the "English" Icon at the top left corner of this page to see the details of the 6th ELT Conference held virtually by the Department of English 

Language and Literature of Allameh Tabataba'i University


حمایت کنندگان

موسسه فرهنگی انتشاراتی آریان ترجمان (برند اطلس سخنگو)

موسسه فرهنگی انتشاراتی آریان ترجمان (برند اطلس سخنگو)

فرم شرکت در همایش

غیره

قبل از
1399-11-25
رایگان
بعد از
1399-11-25

250,000

ریال

نوع عضویت شماره 1

500,000

ریال
login